Fasadskyltar  – ljuslådor och neon

Neonskyltar är oslagbara när logotypen skall synas från långt håll. Skyltar med LED teknik så kallad Flexneon gör det möjligt att återskapa tidstypiska neonskyltar i modern retrodesign. Välj mellan bakomliggande neon som belyser fasaden eller framåtlysande neon där neonrören är synliga eller täcks av en färgad akrylskiva.
Ljuslådor kan tillverkas med plåtfront och utskuren text eller med akrylskiva och vinylfolie.  Swedsign har i sitt standardsortiment även mindre belysta fasadskyltar som passar vid entréer.

Flexneon

Flexneon är ett LED-baserat alternativ till klassisk neonbelysning. Återskapar tidstypiska neonskyltar i modern retrodesign. Plaströr värms upp och formas likt neonrör och bestyckas med LED-belysning med låg energiförbrukning. Flexneon har en genomsnittlig effektförbrukning på ca 20% i jämförelse med neonbelysning. Erbjuds i profil 1 eller 2 utförande.

Profil 1

Bokstaven tillverkas av aluminiumplåt, som brännlackeras i valfri kulör eller anodiseras. Flexneon röret monteras på bokstavens front, vilket gör denna profil lämplig vid avståndsskyltar. Bokstaven monteras på ram av horisontella aluminiumprofiler, som lackeras i bakgrundens färg.

Profil 2

Bokstaven tillverkas av aluminiumplåt, som brännlackeras i valfi kulör eller anodiseras. Flexneon röret monteras på bokstavens front, vilken är försedd med en avskärmningskant som koncentrerar ljuset samtidigt som det skyddar neonröret mot väder och vind. Profil 2 är därför lämplig för avståndsskyltar. Bokstaven monteras på ram av horisontella aluminiumprofiler, som lackeras i bakgrundens färg.

Emaljsskyltar

Emaljskyltar är ett hantverk som har funnits i 100 tals år i vårt land. En produkt med extremt lång livscykel.

Plåtarna klipps till för hand, formas med gummiklubba och hammare i urgamla träformar, och texter och bilder skapas med hjälp av handskurna schabloner, stöttat med keramisk brännbar färg i över 800 grader. Resultatet blir en helt igenom äkta emaljskylt utan sprickor eller krackeleringar och med ett bestående värde över tid.

En fasadskylt i emalj rekommenderas starkt till de fastighetsägare som tänker långsiktigt förvaltande.

Fasadskylt

Färg: fasadskylt som std i vit RAL 9003, men kan lackas i valfri NCS färg. Inredning: enligt önskemål.

Fasadskylt utan inredning:
Skylten monteras upp med synliga vitlackade sex-kantskruvar på distans. Skruvhålen är placerade 27,5 mm in från kant.

Fasadskylt med inredning:
Skylten monteras upp med försänkta skruvar placerade under tavlan, 50 mm in från kant med distans.

Material: 5 mm aluminium.

Mått:  Yttermått        Mått våningstavla
A64    350×361 mm     320×186 mm
A65    550×361 mm     520×186 mm
A66    550×454 mm     520×279 mm
A67    550×640 mm     520×465 mm

Special: inredningens format + 30 mm på längden och 175 mm på inredningens höjd.

Fasadbokstäver

Profil 01 Reliefbokstäver
Bokstäverna tillverkas i 1,25-2 mm aluminium som lackas i valfri färg. Bokstavens djup är 10% av höjden, dock max 100 mm.
Monteras på distans, individuellt med halvbyglar eller på horisontella aluminiumprofiler som lackas i bakgrundens färg.
    

 

Profil 00 Släta bokstäver
Bokstäverna tillverkas i 2 mm aluminium som lackas i valfri färg. Monteras på distans, individuellt med halv- byglar eller på horisontella aluminium- profiler som lackas i bakgrundens färg.

  

Ljuslådor

Skyltlådans sida och list tillverkas av extruderad aluminiumprofil. Profilen finns i obehandlat utförande, anodiserad eller brännlackerad i valfri NCS kulör.

Baksidan tillverkas av aluminiumplåt med vertikala förstärkningar. Skyltlådans front tillverkas av aluminiumplåt och/eller akrylplast. Texter och emblem tillverkas av aluminiumplåt, akrylplast, vinylfolie eller screentrycks. Skyltlådan är invändigt belyst med LED.

Enkelsidiga
Skyltlåda avsedd att placeras mot fasad eller på tak.

Dubbelsidiga
Skyltlåda avsedd att placeras stående,
utstående från fasad eller hängande.

Storlek efter önskemål.

Neon med acrylfront

Neonbokstäver med front av akrylplast med plåtlist (P4) eller plastlist (P5)

Neonröret monteras inuti bokstaven och belyser bokstaven från insidan. Bokstaven är tillverkad i aluminium, som lackeras i valfri färg. Monteras för det mesta på horisontella alminiumprofiler, som lackas i bakgrundens färg. Profil 5 rekommenderas ej då bokstavshöjden överstiger 1000 mm.

 

Neon synlig

Profil 1
Neonbokstäver med synlig neon

Bokstaven tillverkas i aluminium som
lackas i valfri färg. Neonrören placeras i
centrum ellersom kontur på bokstavens front. Bokstavens stapelbredd skall vara min 60 mm. Bokstavsdjup min 170 mm.
Monteras för det mesta på horisontella
aluminiumprofiler, som lackeras i
bakgrundens färg.

 

Profil 2
Neonbokstäver med synlig neon
och avskärmningskant.

Samma utförande som profil 1, men är
utrustad med en avskärmningskant,
vilken koncentrerar ljuset samtidigt som
det skyddar neonröret mot väder och vind.

Neon med spegel effekt

Profil 3
Neonbokstäver med indirekt belysning 
Tillverkas i aluminiumplåt som lackas eller anodiseras. Kan även fås i annat material. Neonrören placeras på bokstavens vitlackade baksida. Neonrören kräver min en stapelbredd på 60 mm. Förutsätter en ljus bakgrund.
Monteras individuellt med distansbultar
från bakgrunden. Vid mörk bakgrund bör profil 3 kompletteras med en ljus, kantvikt plåt bakom bokstäverna för att få bästa ljuseffekt. Alternativ är att använda profil 03.

 

Profil 03
Bokstavens utformning är lik profil 01.
Transformatorer är monterade i en
skyltlåda, vilket medför att bokstavs-bredden kan minskas till 30-35 mm.
Boskstavsdjupet är ca 40 mm. Denna är
lämplig vid mörk fasad/bakgrund samt
tunt typsnitt.