08-505 230 30

Integritetspolicy & GDPR

Hantering av personuppgifter

Personuppgifts- och integritetspolicy (GDPR)
Vi värnar om din integritet och följer dataskyddslagstadgningen. Här är en kort och tydlig översikt av vår policy:
Insamling av personuppgifter:
• Vi samlar in personuppgifter från företag när vi ingår avtal med dem.
• Vi genererar information, inklusive personuppgifter, när du använder våra tjänster
och produkter.
Användning av personuppgifter:
• Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra avtalsåtaganden, lagliga skyldigheter och vårt beräCgade intresse.
• Exempel på ändamål inkluderar tjänsteleverans, kommunikation med kunder,
tjänsteutveckling och marknadsföring.
Säkerhet och datalagring:
• Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst.
• Vi sparar uppgifter enligt lag och behov.
Dina rättigheter:
• Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina uppgifter.
• Du kan begära tillgång till, rättelse av, eller radering av dina uppgifter.
• Du kan invända mot viss behandling och dra tillbaka samtycke.
• Om du inte vill ha marknadsföring från oss kan du säga ifrån.
Kontakta oss:
• Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor, kontakta vår Kundservice på
servicecenter@Swedsign.se.

Vi följer lagar och regler för att skydda din integritet