Vi på Swedsign är stolta över att tillkännage att vårt anbud har utmärkt sig som det mest konkurrenskraftiga och att vi kommer att ingå ett avtal med Högskolan i Dalarna. Det nya avtalet omfattar en period på 2 + 2 år. Vi ser fram emot att samarbeta med Högskolan i Dalarna och bidra till att förbättra skyltningen av skolan och dess campus. Vår ambition är att skapa en inspirerande och funktionell miljö för studenter, personal och besökare.