08-505 230 30

Om oss

Välkommen till Swedsign –

Din partner för Skräddarsydda skyltlösningar och miljömedveten visuell kommunikation!

Skapa ett imponerande första intryck med Swedsign! Vi är din dedikerade partner när det kommer till skyltar och visuell kommunikation med en djup rot i svenska marken. Oavsett om du är en myndighet, ett företag, en detaljhandel, ett hotell, en restaurang eller en fastighetsägare, så är vår målsättning att ta din visuella identitet till nya höjder samtidigt som vi tar hänsyn till miljön.

Varför välja Swedsign? Här är några skäl:

Skapande Experter: Vår passion är att skapa unika och ögongripande visuella lösningar som gör att din verksamhet skiljer sig ut i mängden. Vår expertis inom design och projektledning garanterar att din skyltning speglar din unika vision.

Högsta Kvalitet och Miljöansvar: Vi kompromissar aldrig när det kommer till kvalitet, varken för våra produkter eller för vår planet. Våra produkter tillverkas med omsorg och med miljövänliga material för att säkerställa att din skylt inte bara ser fantastisk ut, utan också är hållbar över tid.

Varför välja Swedsign?

Skräddarsydda Lösningar: Vi förstår att varje företag har sina egna unika behov. Vårt mål är att förstå din vision och skapa skräddarsydda lösningar som passar perfekt för din verksamhet, oavsett om du är en lokal hjälte eller en global spelare.

Fullservice: Vi är inte bara en skylttillverkare, vi är din partner genom hela resan med en stark miljömedvetenhet. Från den första idén och förstudien till den kompletta installationen och löpande service, vi har dig täckt.

Erfarenhet och Pålitlighet: Som en av de äldsta och mest pålitliga aktörerna i branschen har vi byggt upp ett starkt och varaktigt förtroendeförhållande med våra kunder. Du kan lita på oss för effektiv projektledning och kontroll, oavsett om du verkar på lokal nivå eller globalt.

Låt Swedsign vara din partner för att ta din visuella kommunikation till nästa nivå. Kontakta oss idag för att inleda din resa mot en mer framträdande och minnesvärd visuell identitet!

Flexibla entré och skyltlösningar

Affärside
Swedsign utvecklar och producerar verksamhetsanpassade skylt- och postsystem för inom- och utomhusmiljöer. Vi erbjuder en helhetslösning från idé till färdigt montage.

Egen design och konstruktionsavdelning
Swedsign designar och utvecklar produkter tillsammans med våra kunder för bästa produktlösning. Vi levererar standardskyltar i aluminium såsom dörrskyltar och våningstavlor. Utomhusskyltar, entrétak, cykeltak, hyresgästregister / namntavlor, anslagstavlor fastighetsboxar, tidningshållare

Vision
Vi ska leverera marknadens bästa skylt- och posthanteringssystem. Detta gör vi genom att ha de bästa medarbetarna, i kombination med den senaste tekniken. Vi ska vara Sveriges ledande och mest hållbara företaget och med dem nöjdaste kunderna inom vår bransch

Historik
Swedsign har sedan starten 1947 utvecklat, producerat och marknadsfört egna skyltsystem för inom- och utomhusbruk. Produktionen av Swedsign Skyltsystem sker i egen regi.

Miljö

Miljöegenskaper SWEDSIGNs skyltsystem
Swedsigns skyltsystem, för inom- och utomhusmiljöer, är tillverkade av aluminium.

Woodline skyltsystem, för inomhusbruk, är tillverkad av massiv björk.

Namnarken -är tillverkade av Sälen/Svanenmärkt papper resp returpapper.

Vinylfolie -är gjord av PVC (Polyvinylklorid). Den debatt som pågår om PVC gäller framför allt miljöfarliga tillsatsämnen (additiver), såsom bly, ftalater, kadmium m fl. Inga av dessa additiver ingår i den vinylfolie vi använder.

Aluminium -kallas ofta den gröna metallen, beroende på dess egenskaper: hög styrka i förhållande till vikt, korrosionbeständig, etc samt att metallen är miljövänlig och återvinningsbar
(i princip 100%).

MiljöPolicy

SWEDSIGNs ambition är att miljöaspekten ska genomsyra vårt agerande, internt såväl som externt. Dvs vi ska aktivt verka för att kretsloppstänkandet ska vara en naturlig del såväl i vårt dagliga arbete som i den långsiktiga utvecklingen av företaget.

Vid val av samarbetspartner ska företag, som i sin verksamhet aktivt arbetar för att visa hänsyn mot vår miljö prioriteras. Vi ska också aktivt arbeta för att, tillsammans med våra samarbetspartners, prioritera teknik som minimerar de negativa effekterna på vår omgivning.

Vår ambition innebär att vi alltid ska agera enligt följande, så långt möjligt:

 • dokumentera produkters miljöegenskaper
 • använda återvinningsbara icke miljöfarliga
  metaller
 • använda återanvänt material i nya produkter
 • använda återvinningsbart
  förpackningsmaterial
 • använda identifierbara,§ materialkodade
  plaster
 • designa produkter för enkel demontering
Personuppgiftsbehandling

Swedsign AB behandlar huvudsakligen personuppgifter som vi fått in från personen själv eller deras arbetsgivare. De uppgifter vi behandlar är namn, epost, telefonnummer och Arbetsgivare. I de fall någon begär att Swedsign AB ska lämna ut uppgifter enligt artiklarna 13-15 eller vidta annan åtgärd enligt artiklarna 16-22 kommer vi även att registrera personnummer för att säkerställa identifieringen av individen. I vissa fall begär vi samtycke för behandlingen, men som huvudregel behandlar vi personuppgifterna för att ingå och fullfölja avtal. Innan det föreligger ett avtal är grunden för vår behandling baserad på intresseavvägning, och avser då utskick av information eller behandlingar av förfrågningar. Vi anpassar säkerheten efter hur känsliga personuppgifterna som behandlas är.

Uppgifterna kommer endast att behandlas så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen och uppfyllande av lag och avtal. Den exakta tiden för när uppgifter gallras beror därför på om det föreligger eller kan antas föreligga skäl för fortsatt behandling, t.ex. i samband med en utredning eller tvist.

Om du inte anser att Swedsign AB behandlar dina uppgifter på ett korrekt sätt eller på annat sätt bryter mot Dataskyddsförordningen kan du vända dig till Datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för att få hjälp.

Swedsign AB kommer inte att överföra personuppgifter till någon annan än våra dotterbolag och vårt personuppgiftsbiträde som hanterar våra IT-lösningar. Inga personuppgifter kommer att föras över till 3e land (utanför EU/EES).