Swedsign har under våren vunnit flera nya avtal för bland annat Svenska spel, Region Östergötland samt Arbetsförmedlingen. Samtliga uppdrag omfattar omskyltning, nyproduktion av skyltar och montering av kunders innerskyltar, samt yttreskyltning för Arbetsförmedlingen och Svenska spel. Avtalen sträcker sig under fyra år plus förlängning med beräknat avtalsvärde på över 50 MSEK under avtalsperioden.